Om VBL

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL) er en interesseorganisasjon for bedrifter som driver innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget, og har som hovedmål å arbeide for gode rammebetingelser for medlemsbedriftene.

Om VBL

VBLs historie - kort fortalt

Forbundet ble stiftet i Christiania i 1919, men frem til 1997 het det Norges Kobber- og Blikkeslagermesteres Landsforbund (NKBL). Navnendringen i -97 skjedde i forbindelse med endringen av fagets navn fra kobber- og blikkeslager-faget til ventilasjons- og blikkeslager-faget, som igjen var en følge av utviklingen innen fagets arbeidsområder. 

Organisasjonens oppbygging

VBLs øverste myndighet er Landsmøtet som avholdes annet hvert år. Landsmøtet velger blant annet styret som består av seks faste medlemmer og to varamedlemmer. VBL-administrasjonen består av en daglig leder og en konsulent. I tillegg har VBL leid inn en prosjektleder til VBL-skolen. 

VBL har 185 medlemsbedrifter. Disse er også medlem i en av de fjorten lokalforeningene. 

VBLs utvalg, bestående av representanter fra de ulike landsdelene, oppnevnes av styret, og jobber med ulike prosjekter innen relevante fagområder. 

VBL sentralt og lokalt jobber også tett med opplæringskontorer for å rekruttere elever og lærlinger til ventilasjons- og blikkenslagerfaget. 

Både faglig og sosialt!

VBL utgjør en viktig faglig og sosial faktor for svært mange medlemmer. VBL arrangerer generalforsamling og fagtreff annenhvert år, og hit inviteres alle medlemmer. Dette arrangeres av VBL sentralt i samarbeid med en av lokalavdelingene. Alle som blir medlem i VBL blir samtidig medlem i en lokalavdeling. De fleste lokalavdelingene har jevnlige medlemsmøter.

Både landsdekkende treff og lokale møter gir medlemmene en ypperlig arena for faglig utvikling og sosialt samvær med kollegaer fra bransjen. 

VBL, NHO Byggenæringen og NHO

VBL er en uavhengig organisasjon som sammen med 14 andre bransjeforeninger innen bygg- og anleggsnæringen har dannet NHO Byggenæringen (tidl. BNL). Her håndteres primært saker som bygg- og anleggsnæringen har til felles, og hvor det er behov for ekspertise innen bl.a. næringspolitikk. NHO Byggenæringen jobber derfor tett opp mot politiske myndigheter. NHO Byggenæringen har også en egen avdeling for kompetansepolitikk og en avdeling for arbeidsrett. Avdelingen for arbeidsrett administrerer tariffavtalen fo Byggfagene. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er en sammenslutning av 20 landsforeninger, hvorav NHO Byggenæringen er den nest største. Som medlem i NHO-fellesskapet er VBLs medlemsbedrifter en del av Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon. NHO har høy anseelse hos myndigheter og andre sentrale næringsaktører. 

Årsberetning 2021-22

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!
  • Ane Dyrnes
  • Daglig leder