VBLs utvalg

E-læring

Stein Erik Sliper 98 63 48 86 Rogaland
Kjell Hæggernes 91 55 74 53 Hordaland
Styrekontakt: Knut Ivar Hov 98 89 67 08 Troms

Redaksjonsråd Blikkenslageren

Jan Henrik Nygård 48013161 Vestland
Ane Dyrnes 95026055 Oslo
Jørn Ove Drengenes 92846911 Bergen
Pål Sagen 92421990 Akershus
Knut Ivar Hov

98896708

Troms
Bjørnar Eriksen 92467900 Trøndelag
Egil Pettersen 41257401 Rogaland
Oldermenn - rullerer      

 

Leverandørutvalg

Pål Sagen

92421990

Akershus
Jørn Ove Drengenes

92846911

Vestland
Knut Ivar Hov

98896708

Troms

Tariffutvalget

Rolf Bergseng
98 21 63 51 Oslo

KS Prosjekt

Jørn Ove Drengenes   92846911 Vestland
Ane Dyrnes 95026055 Oslo

Ressursgruppe rekruttering

Sven Erik Knutsen 90862417 Oslo
Kjell Håvard Solheim 93015003 Tromsø
Ane Dyrnes 95026055 Oslo
Tirill Ilebekk Hansen 97712215 Vestfold og Telemark