VBLs utvalg

E-læring

Stein Erik Sliper sliper@rvbl.no  98 63 48 86 Rogaland
Kjell Hæggernes kjell.heggernes@bkbl.no  91 55 74 53 Hordaland
Styrekontakt: Knut Ivar Hov kniva-h@online.no 98 89 67 08 Troms

Redaksjonsråd Blikkenslageren

Jan Henrik Nygård jan.henrik@norblikk.no 48013161 Vestland
Ane Dyrnes ane.dyrnes@vbl.no 95026055 Oslo
Jørn Ove Drengenes jorn@drengenes.no 92846911 Bergen
Pål Sagen paal@sagenblikk.no 92421990 Akershus
Knut Ivar Hov kniva-h@online.no

98896708

Troms
Bjørnar Eriksen bjornar@tempeblikk.no 92467900 Trøndelag
Egil Pettersen egil63@yahoo.com 41257401 Rogaland
Oldermenn - rullerer      

 

Leverandørutvalg

Pål Sagen paal@sagenblikk.no

92421990

Akershus
Jørn Ove Drengenes jorn@drengenes.no

92846911

Vestland
Knut Ivar Hov kniva-h@online.no

98896708

Troms

Tariffutvalget

Rolf Bergseng
rolf@fobl.no 98 21 63 51 Oslo

KS Prosjekt

Jørn Ove Drengenes jorn@drengenes.no  92846911 Vestland
Ane Dyrnes ane.dyrnes@vbl.no 95026055 Oslo

Ressursgruppe rekruttering

Sven Erik Knutsen sven@ref.no 90862417 Oslo
Kjell Håvard Solheim kjell.havard.solheim@tffk.no 93015003 Tromsø
Ane Dyrnes ane.dyrnes@vbl.no 95026055 Oslo
Tirill Ilebekk Hansen tirill@bekkogbruse.no 97712215 Vestfold og Telemark