Bli medlem

Som medlem i VBL er du med på å ta ansvar for bransjens rammebetingelser og fremtid

Ny beregningsmodell for kontingent og serviceavgift

Ny beregningsmodell for kontingent

VBLs Landsmøte vedtok 15.6.19 en ny beregningsmodell for kontingent og serviceavgift. Hva betyr det for din bedrift?

Les protokollen fra Landsmøtet her.

Den nye beregningsmodellen gjelder fra 2019.

Dette innebærer følgende:
  • Din bedrift vil motta en kreditnota for halvårsfakturaen som ble sendt ut før sommeren.
  • Bedriften vil motta ny faktura for kontingent og serviceavgift, beregnet med den nye modellen.
  • Fordi beregningsmodellen er endret vil det forekomme noen variasjoner i totalbelastningen for det enkelte medlem.
  • For de fleste medlemmer vil fakturaen bli lavere enn tidligere, fordi VBL ikke lenger skal tilbakeføre 50 % av kontingenten til lokalavdelingene.
  • Din lokalavdeling må heretter innhente kontingent direkte fra sine medlemmer. Avdelingen velger selv hvordan den skal beregne kontingent.
    Men! Lokalavdelingen skal ikke belaste medlemmene med kontingent på en måte som gir betydelig økte totalkostnader for medlemmene.

Den nye beregningsmodellen til VBL ser slik ut:

Kontingent:
0,35 promille av foregående års brutto omsetning eks. mva.
Kontingent minimumsavgift kr. 2.500,-. 
Kontingent maksavgift kr. 21.000,- 

Serviceavgift:
1,95 promille av foregående års brutto omsetning eks. mva.
Ingen minimumsavgift
Maksavgift kr. 19.500,-

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ane Dyrnes.