Om blikkenslagerfaget

Trenger du en blikkenslager? Eller lurer du på hva en blikkenslager egentlig gjør?

Hva gjør en blikkenslager

Hva jobber en blikkenslager med?

Blikkenslageren arbeider hovedsakelig med tynnplater og tynnplateproduksjon i ulike typer metaller.

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget består av fire hovedområder: Tak, fasade, ventilasjon og verkstedproduksjon.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Montering og produksjon av tilpasningskomponenter til ventilasjonsanlegg
 • Isolering, brannsikring og mantling av ventilasjonskanaler.
 • Produksjon og montasje av beslag og detaljer til tak og fasader.
 • Oppbygging, tekking av tak og fasader.
 • Produksjon av bygningsdeler i metall i verksteder.
 • Servicearbeid på ventilasjonsanlegg og tak/fasader.
 • Utsmykning, kunsthåndverk og interiør.

Blikkenslageren er behjelpelig med råd og tips ved valg av løsninger, materialvalg og fargevalg for å sikre et best mulig resultat.

Når en blikkenslager jobber med tak...

Blikkenslageren leverer en komplett takløsning både til nybygg og ved restaurering av boliger og andre typer bygninger. Blikkenslageren tekker tak med

 • takstein (betong og tegl),
 • takstensimiterte plater (aluminium og stål)
 • profilerte plater (aluminium og stål),
 • båndtekking (aluminium, stål, sink og kobber)
 • takskifer

I tillegg monterer blikkenslageren alle typer beslag, takrenner og nedløpsrør, taksikring og snøfangere som naturlig hører med ved tekking av tak.

Når en blikkenslager jobber med fasade...

Blikkenslageren utfører kledning av fasader med metall som

 • stål
 • aluminium
 • sink
 • kobber

Blikkenslageren produserer og monterer alle typer beslag som må til for å gi et fagmessig riktig og variert resultat. I samarbeid med byggherre og arkitekt vil blikkenslageren sikre at sluttproduktet får en arkitektonisk utforming samtidig som den faglige utførelsen ivaretas.

Når en blikkenslager jobber med ventilasjon...

Blikkenslageren leverer komplette ventilasjonsløsinger i samarbeid med egne eller eksterne VVS-ingeniører. Alt fra boligventilasjon til store kompliserte ventilasjonsanlegg i forretnings- og institusonsbygninger.

Når en blikkenslager jobber på et verksted...

Blikkenslageren tar mål av og produserer alle beslag og tilpasningskomponenter til tak-, fasade-, og ventilasjonsoppdrag. Produksjonen foregår i eget verksted. Blikkenslageren tilpasser beslag og øvrige komponenter.

Bilde av blikkenslager

Trenger du en blikkenslager?

Hvorfor bruke en av våre medlemsbedrifter?

Våre medlemsbedrifter deltar jevnlig på medlemsmøter, både lokalt og sentralt, hvor leverandører og produsenter informerer om utvikling av nye produkter, maskiner, verktøy og annet utstyr. Når spesielle behov melder seg kan et nytt produkt utvikles som resultat av et samarbeid mellom produsent og utførende blikkenslagerbedrift.

Våre medlemsbedrifter mottar jevnlig informasjon fra VBL om endringer innenfor de områder som er relevant for virksomheten. I tillegg har de tilgang på hjelp og rådgivning fra VBL, NHO og Byggenæringens Landsforening. På denne måten kan våre medlemmer enkelt holde seg oppdatert på f.eks. gjeldende regelverk og standarder.

 Se våre medlemsbedrifter her. 

Sjekkliste ved valg av blikkenslagerbedrift

 • Sjekk om blikkenslagerbedriften er registrert i Brønnøysund registeret med eget foretaksnummer, i merverdiregisteret (www.brreg.no)
 • Sjekk om bedriften er medlem av en bransjeorganisasjon (se våre medlemmer her)
 • Sjekk om bedriften har fagutdannet personell med svennebrev/mesterbrev som blikkenslager
 • Sjekk om bedriften har betalt skatter og avgifter – be om bekreftelse
 • Be om referanser og sjekk disse
 • Be om skriftlig tilbud
 • Be om at det skrives kontrakt på alle oppdrag over kr 10.000,-
 • Sørg for at all korrespondanse foregår skriftlig – dette gjør det lettere å dokumentere saksgangen hvis det skulle oppstå en uenighet
 • All betaling foregår via bank
 • Be om at det avholdes ferdigbefaring innen en uke etter at jobben er ferdigstillet og før sluttnota honoreres

Sjekkliste ved inngåelse av kontrakter

Påse at bedriften du velger er registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer og i mva-registeret (www.brreg.no).
Påse at det benyttes et standard avtaledokument (f eks NBR 3501/02).
Påse at avtalens innhold er korrekt og balansert (ikke favoriserer en part).

Påse at følgende poster er ført inn i kontrakten og er iht avtale:

 • pris (inkl mva)
 • dato for oppstart
 • dato for ferdigstillelse
 • betalingsbetingelser
 • hva skal utføres
 • evt. hva omfattes ikke av kontrakten
 • timesats – i tilfelle regningsarbeid
 • Påse at alle opplysninger om utførende og oppdragsgiver er korrekt

Klagenemnd for håndverkertjenester

Skulle det, mot formodning, oppstå en tvist mellom partene kan det klages til ”Klagenemnd for håndverkstjenester på fast eiendom”. Klagenemnden er sammensatt av representanter for gjeldende fag, Huseiernes Landsforbund og en dommer. Kostnadene ved klage bæres av bransjene og konklusjonen er rådgivende.

Gå til Klagenemnda her. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!
 • Ane Dyrnes
 • Daglig leder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt