VBL

Innhold

Webinar: Kontrakter og prosjektgjennomføring i Nord

  • 21. jan 2021Kl. 09:00

VBLs medlemmer i Nord inviteres til dette tverrfaglige webinaret som følger opp arbeidet med konflikter i prosjekter fra høsten 2018. Arrangementet er gratis og det er begrenset med plasser på kurset.

Vi inviterer til en praktisk gjennomgang av de kritiske fasene i entreprisekontrakter. Målet med webinaret er å øke kompetansen og redusere konfliktnivået mellom partene i prosjekter. Det vil bidra til bedre effektivitet og lavere kostnader for alle parter.

Målgruppe: Ledere, prosjektledere og nøkkelpersoner hos hoved- og underentreprenører

Innhold:
- Tilbudsfase med vekt på entrepriseform, kontraktsdokumenter, avvik, kalkyleforutsetninger
- Utførelsesfasen med vekt på kontraktspartenes ytelser og endringer (varsling og konsekvens)
- Overtagelsesfasen – sluttoppgjør og mangler


Webinaret er tverrfaglig og en oppfølging av arbeidet med konflikter i prosjekter fra høsten 2018, som er et samarbeid mellom EBA, Nelfo, Rørentreprenørene Norge, VBL, NAML, MLF, NML, VKE og TEF.
Innledere er erfarne advokater i EBA, Nelfo og Rørentreprenørene.


Tid: 21.nov kl 09.00 – 12.00
Sted: Webinar, lenken til å delta vil bli sendt på e-post noen dager før
Innledere: Jan Olaf Dukan, advokat EBA og Trond Martinussen, advokat i Rørentreprenørene Norge