Byggavfallkonferansen 2023

  • 14. feb 2023
  • NHO-huset, Oslo
  • Påmeldingsfrist 1. februar

Program

Rammebetingelser

10.00:   Velkommen v/ NHP-nettverket v/nettverksleder Gunnar Grini, Norsk Industri

10.05:   Åpningsinnlegg: Sirkulær økonomi i byggenæringen, v/ Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom

 

Spørsmål og diskusjon

 

Ny kunnskap om byggavfall

10:30: Ny utredning om plast og plastavfall fra bygg og anlegg v/ Espen Mikkelborg, Mepex

10.45: Ny utredning om byggavfallskrav i EU v/ Håkon Jentoft, NIRAS

11.00: Ny utredning om plastforsøpling på norske byggeplassser v/ Sverre Valde, Nomiko

 

Spørsmål og diskusjon

 

Pause

 

Gjenvinning av byggavfall og masser

11.30: Sirkulær massehåndtering v/ Ola Lier, Feiring Bruk

11.45: RockCycle – Sirkularitet i ROCKWOOL v/ Håvard Sveahaugen, Rockwool

12.00: Resirkulert plast i nye byggevarer v/ Trond Risberg, Isola

12.15: N200 - bruk av gjenvinningsmaterialer ved vegbygging v/ Joralf Aurstad, Statens Vegvesen

 

Spørsmål og diskusjon

 

Lunch

 

13.20: Politisk duell: Sirkulær økonomi i byggenæringen

[TBA]

 

Nytt om miljø- og ombrukskartlegging

13.40: Nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning v/ Emil Rygh, Pådriv

13.55: Praktiske erfaringer - Ombrukskartlegging og produktdokumentasjon v/ Eirik Wærner, Multiconsult.

14.10: Muligheter og utfordringer med å satse på ombruk v/ Isak Oksvold, Møller Eiendom

 

Spørsmål og diskusjon

 

Pause

 

Sirkulær økonomi: Fra produksjon av byggevarer til håndtering av byggavfall

15.00: Revisjon av EUs byggevareforordning v/ Trine Pettersen, Byggevareindustrien

15.20: Ny forskning: Hvordan inkludere avfallshåndtering i miljødeklarasjoner (EPD) v/ Anne Rønning, Norsus

15.40: Ny forskning: Avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning (REBUS, ConzerW) v/ Lilo Henke, SINTEF Byggforsk

16.00: Panelsamtale om virkemidler for sirkulær økonomi i BAE-næringen

- BNL v/ Guro Hauge

- Statsbygg v/ Lars Petter Bingh

- Franzefoss Gjenvinning v/ Gaute Markussen