Håndverksforum: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø ?

  • 23. jan 2024Kl. 08.15–09.00
  • Teams
  • Påmeldingsfrist 22.januar. kl. 1400
 Velkommen til webinar og temaet "Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?"

Når: Tirsdag 23. Januar kl. 08.15 – 09.00

Hvor: Teams ( link sendes ut til påmeldte)

Tema: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  • Arbeidsmiljøloven
  • Ingredienser i et godt arbeidsmiljø
  • Hvordan komme i gang
  • Økonomisk støtte til tiltak som kan redusere sykefravær i din bedrift (IA bransjeprogram for bygg og anlegg)

Målgruppe: Ledere med personalansvar, HMS-ansvarlige/HR-ledere

Foredragsholder: Knut Aaneland, programleder, NHO Byggenæringen

Meld deg på her innen mandag 22. januar kl. 14.00: PÅMELDING 

 Det gjøres oppmerksom på at det blir gjort opptak av webinaret, og tilgjengeliggjort for medlemsbedrifter på våre nettsider. Deltagelse på webinaret anses som avgitt samtykke til opptak.