Illustrasjonsfoto Sofie Stien Belsås

Har du møtt Sofie?

Gode rollemodeller er avgjørende hvis vi skal klare å forbedre kjønnsbalansen i mannsdominerte yrker. I familien til blikkenslager Sofie Stien Belsås har tre av fire søstre valgt en karriere innenfor bygg.

Les hele artikkelen om Sofie Stien Belås hos BNL.no

I januar 2019 satt BNL kjønnsbalanse på agendaen da de inviterte til konferansen Kvinner i byggenæringen. Temaet har siden vært oppe til diskusjon ved flere anledninger, og er konkretisert ned til to spor:

Hvis vi ønsker at flere kvinner skal velge byggenæringen må vi for det første vise frem mulighetene. I det ligger synliggjøring av rollemodeller, mer bevissthet rundt hvem som representerer faget utad, samt dialog med ulike påvirkere, deriblant rådgivere, skoler og foreldre.

Det andre vi må jobbe med er å fjerne både de synlige og de usynlige hindrene kvinner kan møte i næringen. Felles kjøreregler ble lansert nå i høst og er et godt eksempel på dette.

En god ambassadør for blikkenslagerfaget
BNL ønsker å løfte frem gode rollemodeller fra alle bransjene og har derfor lansert en artikkelserie hvor de møter ulike kvinner i ulike roller i byggenæringen.
Sofie Stien Belsås jobber i dag hos Tempe Blikk og Ventilasjon i Trondheim.

 – Jeg har alltid likt å bruke hendene og å være aktiv. Jeg hadde ingen ønske om bare sitte på skolebenken, forteller Sofie.

 Etter en snartur innom design og håndverk, valgte hun å bytte over til bygg og anlegg fordi hun så større jobbmuligheter med et svennebrev. 

Det ga også et utenlandsopphold gjennom Erasmus-ordningen i opplæringstiden. Da var hun i Brussel i tre måneder og jobbet for et takfirma. Og da hun kom tilbake ble hun kåret til Årets lærling!

På sikt ser hun for seg å kanskje starte på Teknisk fagskole, men først skal hun få utvikle seg i faget, og jobbe med både inn- og utvendige prosjekter hos Tempe Blikk og Ventilasjon.

Les hele artikkelen om Sofie Stien Belås hos BNL.no