Mesterbedrifter.no skaper forvirring

Mesterbedrifter.no er ikke det samme som mesterbrevregisteret

Mesterbrevnemnda får stadig henvendelser vedrørende nettsiden mesterbedrifter.no. Mesterbrevnemnda presiserer at de ikke har noen forbindelse til dette firmaet.

Flere bedrifter opplyser at de blir kontaktet av Mesterbedrifter.no med oppfordring om å oppdatere kontaktinformasjon i deres register. Videre gir nettsiden besøkende inntrykk av at de sitter på oversikt over samtlige seriøse mesterbedrifter.

Men sannheten er at Mesterbrevnemndas Mesterregister er det eneste offentlige registeret over godkjente håndverksmestere og mesterbedrifter. Nettsiden mesterbedrifter.no er et kommersielt initiativ hvor hensikten er å bygge opp en form for anbudsportal der den enkelte bedrift også kan kjøpe seg ulike tilleggstjenester.

En oppdatering på Mesterbedrifter.no endrer med andre ord ingenting i det offentlige registeret.
Her finnes det ingen utveksling av informasjon.

VBL oppfordrer sine medlemmer til å ikke støtte opp om slik forvirrende markedsføring.

All mesterinformasjon som skal oppdateres, må gjøres i Mesterbrevnemndas mesterregister for å være gyldig:  www.mesterbrev.no/firmatilknytning.