NHOs kompetansebarometer for 2019 er klart

Blikkenslager på jobb, Detalj av hender som holder verktøy.

Som forventet viser rapporten at det fortsatt er stor mangel på faglært arbeidskraft i byggenæringen

I følge NHOs kompetansebarometer for 2019 sliter hele seks av ti bedrifter med å finne kvalifisert arbeidskraft.
Spesielt yrkesfag er svært etterspurt. – Byggenæringen har stort behov for fagarbeidere og at flere ungdom velger et utdanningsløp i bygg og anleggsteknikk, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Les hele artikkelen hos BNL her.

Stabilt bekymringsfullt

At bedriftene opplever kompetansemangel er imidlertid ikke noe nytt. Gjennom de siste årene har andelen bedrifter i denne undersøkelsen som sier de ikke får dekket behovet vært ganske stabilt.
Både NHO og BNL mener det er svært bekymringsfullt.

– For oss er det faktum at andelen ikke går ned et stort problem, for vi skal ha en stor omstilling i norsk arbeidsliv i årene som kommer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO foreslår tre tiltak:
  • For det første må videregående skoler dimensjonere utdanningen slik at den er bedre tilpasset behovet i arbeidslivet.
  • For det andre må karrièreveiledningen i skolen bli bedre.
  • For det tredje må samarbeidet mellom arbeidslivet og universitet- og høgskolesektoren bli bedre, slik at man sikrer at utdanningen som tilbys er relevant for arbeidslivet og har en tett dialog om behovene fremover.

– BNL ser i alt for mange tilfeller at veien til byggenæringen er lang fordi ungdom ikke kjenner til alle de spennende mulighetene som ligger i vår næring. Bygg- og anleggsteknikk er det utdanningsprogrammet hvor bedriftene sliter mest med å få tak i lærlinger i undersøkelsen. Vi må sørge for at rådgiverne på ungdomsskolene i større grad har kunnskap om bredden byggenæringen kan tilby, sier Leegaard.

Les mer om saken hos BNL.no