Varsler tilsyn i byggenæringen - særlig for arbeid i høyden

Arbeidstilsynet har i sitt årlige møte med partene varslet tilsyn som påvirker BA-bransjen

– Det er viktig at medlemmene i BNL jobber kontinuerlig med det systematiske HMS-arbeidet. BNL er opptatt av at alle som jobber i vår bransje kommer trygt hjem, sier Ali Reza Tirna, som er fagsjef HMS i BNL

Tilsynsmyndighetenes rolle er å påse at regelverk etterleves og samtidig veileder de bedrifter når de er på tilsyn. Dette ønsker vi i BNL velkommen. 

 

Her er noen av de varslede tilsynsplaner for 2018/2019:
  • Ulykkesforebygging – tilsyn på bygge- og anleggsplasser. Uanmeldte tilsyn der sikkerhet er sentralt
  • Fallulykker og ulykker ved bruk av sag
Aksjoner :
  • Fortsatt stort trykk på Arbeid i høyden/Fallulykker.  Aksjonene i 2018 skal også ta for seg bruk av sag.
  • Anleggsmaskiner og kraner - Aksjoner 2019
  • Arbeidsvarsling – trafikkdirigering (arbeidstid, tilgang toalett, mm)
  • Tunnel (både vedlikehold av eldre tunneler og driving av nye tunneler)
  • Muskel- og skjelettplager (stikkord er ergonomi og vibrasjon) Helseskadelig eksponering for kjemikalier/støv/asbest Dette er tilsyn med HMS-arbeidet der tilsynsmyndighetene ser spesielt ser på ett/to av temaene
  • Useriøsitet - sosial dumping
  • Byggherrer (Tilsyn i både tidlig fase og utførelsesfase)

 

Saken er hentet fra: www.bnl.no