Bli mester!

Ønsker du mer kunnskap om å starte eller lede en bedrift? Eller har du kanskje en ansatt som er klar for mer ansvar og større oppgaver? Blimester er håndverksbransjenes egen mesterutdanning. Søknadsfrist 11. januar 2021.

BLIMESTER.COM er en skole, etablert av 9 landsomfattende bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL), som etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Mesterutdanningen fra Blimester er nettbasert med tre fysiske helgesamlinger, nettseminarer og med nettbasert veiledning. Utdanningen gjennomfører du på  1,5 år ved siden av jobb.
VBLs medlemsbedrifter får 10 % rabatt på utdannelsen som vanligvis koster kroner 56.000. Da er alt inkludert: læremidler, abonnementer, undervisning, veiledning og eksamen.

Neste kull har oppstart 23. januar 2021. Søknadsfrist 11. januar 2021.

Du kan lese mer om utdannelsen og søke her: www.blimester.com

Om mesterbrevet

Mesterbrevet skal først og fremst være et synlig bevis på at du har den nødvendige kompetansen for å f.eks. etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma. Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen

Med mesterbrevet har du en lang rekke muligheter. Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene; du kan påta deg nye oppgaver med større ansvar og utvikle deg i bedriften du allerede jobber, du kan starte eget firma, eller du kan ta mer utdanning for å lære mer om det byggfaglige. Fordelene ved å ta mesterbrevet er uansett mange, og Mesterbrevet gir deg dokumentasjon på nødvendig kompetanse.