Bli blikkenslager suser videre!

Nyhet

Publisert

Det går mot nok en digital rekrutteringssesong med avlyste messer og møteplasser. Heldigvis er VBLs rekrutteringsprosjekt godt rustet for en ny vinter i sosiale medier. I år startet vi nemlig kampanjen allerede 1. oktober - og resultatene så langt er over all forventning!

Animasjonsfilmene og annonsene er videreført fra i fjor og har altså rullet og gått på YouTube, Instagram og Snapchat siden 1. oktober.

— Vi fortsetter med full styrke helt frem til søknadsfristen for videregående skole 1. mars, forteller daglig leder i VBL, Ane Dyrnes.

Tallenes tale så langt lover godt. I løpet av kampanjens 11 første uker har annonsene levert hele 12.000 besøk til nettsiden!

Mer lokalt fokus
Nettsiden Bliblikkenslager.no er fortsatt kjernen i prosjektet. Det er hit alle annonsene leder og det er her interessert ungdom kan lære mer om ventilasjons- og blikkenslagerfaget og alle de spennende mulighetene som ligger i en karriere innenfor bransjen.

Nytt av året er de helt ferske regionale undersidene hvor opplæringskontorene har bistått med underlag.

— I etterkant av fjorårets søknadsprosess ble det igjen tydelig for oss hvor ulikt utdanningstilbud de ulike fylkene har. De regionale sidene inneholder informasjon om hvilke utdanningsveier som tilbys hvor, samt gir oversikt over aktuelle skoler og opplæringskontorer for hvert fylke, forteller Dyrnes.

Og fortsetter:
— Det er nemlig ekstra viktig for oss å vise ungdom at det finnes en vei inn i bransjen, også i fylker uten skoletilbud!

Lokale annonser
Like før jul ble annonsepakken utvidet med en egen lokalkampanje. Disse annonsene, for Snapchat, Instagram og Facebook, er ment for regional bruk.  Og skal både opplyse om det lokale tilbudet - og sørge for at den nasjonale kampanjen oppleves relevant for målgruppen.

— Felles innsats styrker kampanjen! Så det er gledelig å se at de fire store opplæringskontorene i Vestland, Rogaland, Trøndelag og Oslo og omegn, har valgt å bruke materiellet i egne kampanjer i januar og februar, sier en entusiastisk Ane Dyrnes.

Viktig å jobbe for et forutsigbart utdanningstilbud
Med dagens skolestruktur er det dessverre ikke nok å kun kjøre kampanje rettet mot ungdom. Det er vel så viktig å jobbe for at det skal være et faktisk utdanningstilbud å søke seg til. Som ikke blir lagt ned fordi det er for få elever til å starte egen klasse, selv om bransjen skriker etter folk.

Parallelt med aktivitetene rettet mot ungdom jobber administrasjonen derfor også politisk, både på nasjonalt og regionalt nivå, for å sikre et bedre og mer forutsigbart utdanningstilbud på sikt.