Intern bevissthet om bærekraft og sirkularitet

Nyhet

Publisert

Det nordiske samarbeidsprosjektet «Metal waste reduction in tinsmith workshops» ble startet på initiativ fra VBL i 2020. Målet er å redusere mengden metall sendt til gjenvinning med 30 prosent og hvert land stiller med en liten gruppe referansebedrifter. Vi har tatt en prat med HABI AS, en av de fire norske deltakerne.

Med røtter som strekker seg helt tilbake til 1845 har HABI AS vokst fra å være et tradisjonelt kobber- og blikkenslagerverksted til å bli en totalleverandør også innenfor ventilasjon og fasade. Bedriften, som har hovedkontor på Forus i Stavanger  ble i sin tid startet av Harald Bie. HABI AS er fortsatt i familiens eie og drives  i dag av Anne Christine og Beate Bie.

Vi har tatt en prat med daglig leder Tor Ove Jørgensen og HMS- og Miljøfyrtårnansvarlig Maiken Fløysvik Larssen som representerer bedriften i avfallsprosjektet.

Hvorfor sa dere ja til å bli med på dette prosjektet?
- Vi ser på dette prosjektet som en god arena for å lære mer om bærekraft og sirkularitet, ettersom det gir flere bedrifter i bransjen mulighet til å diskutere aktuelle problemstillinger og komme med positive bidrag for å redusere metallavfallet.

- Vi ser også på dette som en mulighet til å vise at HABI AS er en bedrift med blikk for fremtiden.

Hvor bevisste har dere vært med tanke på bærekraft og sirkularitet  i bedriften før prosjektet startet?
- Som Miljøfyrtårnbedrift har bærekraft blitt mer belyst i bedriften. Vi jobber for å bevisstgjøre alle ansatte, slik at dette blir en del av vår kultur. Begrepet sirkularitet er et relativt nytt hos oss, men praktiseres i forhold til at vi arbeider med rehabilitering og vedlikehold, samt prøver å benytte våre ressurser effektivt, slik at minst mulig kapp går til spille. Det avfallet som ikke kan brukes igjen sendes til resirkulering.

Har dette endret seg etter dere ble med i prosjektet?
- Bedriften er allerede kjent med Miljøfyrtårn-arbeidet, men det jobbes mer med fokuset og bevisstheten rundt bærekraft og sirkularitet.

Hva håper dere skal komme ut av prosjektet for egen bedrift?
- At alle i organisasjonen blir kjent med hva sirkulærøkonomi innebærer, samt øke vårt fokus rundt optimal bruk av våre metaller.

Hva håper dere skal komme ut av prosjektet for bransjen?
- Forhåpentligvis klarer vi sammen målet om å redusere metallavfallet med 30%. Kanskje klarer vi mer? Men dersom vi ikke skulle klare fullt 30%, så har vi likevel vist engasjement og kommet med et positivt bidrag, som kanskje kan være med å påvirke andre bransjer. 

Har dere noen praktiske tips for å redusere metallavfall i egen bedrift?
- Gjør jobben riktig første gang. Det innebærer å ha fokus på riktig bestilling og produksjon, samt det å ta vare på og bruke opp eventuelle rester så langt det lar seg gjøre.