Koronaundersøkelsen juni 2021

Nyhet

Publisert

Nesten seks av ti bedrifter i byggenæringen får ikke tak i fagarbeidere, viser NHOs 20. koronaundersøkelse. Samtidig er mange utenlandske arbeidstakere med fast ansettelse i Norge utestengt fra landet. Nå haster det for å åpne opp for flere arbeidsreisende, sier samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i BNL.

Det kom ingen lettelser for generell arbeidsinnvandring på regjeringens pressekonferanse 18. juni. BNL er nå særlig opptatt av at det gis unntak for utenlandske arbeidstakere med fast ansettelsesforhold i Norge. Medlemsundersøkelsen bekrefter også utfordringen med å få tak i faglært arbeidskraft.

– Vi har litt vanskelig for å forstå hvorfor nære relasjoner (og kjærester) skal prioriteres fremfor en arbeidstaker som kanskje har vært ansatt 8 år i en virksomhet, sier Jørgen Leergaard.

Byggenæringen har mange utenlandske arbeidstakere som er bosatt i andre land og pendler regelmessig til Norge. Både BNL og NHO har i dialog med regjeringen vært tydelig på hvilke konsekvenser nedstengingen får for mange av våre bedrifter.

– Vi kan ikke underslå at vi var svært skuffet 18. juni over at det ikke arbeidsreisende får høyere prioritet. Vi ber ikke om egne unntak fra karantene, men vi er opptatt av at ansatte og leverandører har lov å reise inn i Norge, sier Leegaard videre.

Utfordringer med kapasitet og varer

– Den generelle markedssituasjonen i byggenæringen er relativt god. Samtidig viser undersøkelsen at det nå er utfordringer med både kapasitet og varer.

Bedriftene får ikke tak i tilstrekkelig med fagarbeidere, og stengte grenser bidrar til å gjøre dette krevende.

– Vi har flere eksempler på bedrifter som kunne produsert høyere volum dersom de hadde hatt tilstrekkelig arbeidskraft. En del av denne arbeidskraften er ukependlere blant annet fra Sverige. Vi er bekymret at disse arbeidstakere finner andre jobber, enten lokalt i deres hjemland eller i andre land, og vi mister den verdifulle kompetansen de representerer.

Mangel på byggevarer har også ført til høye priser.

I denne undersøkelsen svarer nå 91 prosent av bedriftene at de har opplevd en unormal prisoppgang på både råstoff og byggevarer, mens 69 prosent har problemer med tilgang og leveranser av råstoff og byggevarer.

Tall fra VBL-bedrifter

NB! Kun 22 av VBLs medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen. Vi skal derfor være forsiktig med å konkludere utfra et såpass lite utvalg.

Her kan du se tallene for byggenæringen samlet.

64 % av respondentene blant VBLs medlemsbedrifter vurderer den generelle markedssituasjonen som tilfredsstillende.

33 % svarer ja på spørsmål om bedriftene de siste 4 ukene har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset. Hele 70 % har opplevd varsler om forsinkelser eller kanselleringer fra leverandører. 32 % melder om høyere salgspriser. 29 % har høyere ordretilgang sammenlignet med koronaafrie år, for 55 % er det uendret og for 32 % lavere. 

I juni 2020 svarte 9 % av VBLs medlemsbedrifter at de vurderte konkurs som sannsynlig, i september steg tallet til 17 %. I november 2020 synker tallet til 5 %, mens vi i mai 2021 ser en liten økning til 8 %. I den siste undersøkelsen har tallet igjen sunket til 5 %.

6 % svarte at de planla oppsigelser i juni, dette steg til 14 % i august - og har deretter steget til 17 % både i september og oktober. I mai 2021 har dette sunket til 4 %., mens det i juni 2021 har økt til 8 %.
23 % sier i siste undersøkelse at de allerede har gjennomført oppsigelser, men siden det er såpass få respondenter er det uklart om dette er representativt for bransjen som helhet.