Ny rapport om arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæringen

Nyhet

Publisert

A-krim-senteret i Oslo utga i sommer rapporten som omhandler kriminelle aktører og utnyttelse av arbeidstakere i Oslo og Viken.

Last ned rapporten her

Arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for samfunnet og defineres som: «handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergrave samfunnsstrukturen».

Årlig omsetter privatmarkedet i byggenæringen for omlag 150 milliarder kroner. Pengene går til bygging, renovasjon og oppussing av boliger og hytter. De fleste forbrukere ønsker å bruke seriøse håndverkere, men tilbakemeldinger viser at mange opplever det som krevende å sikre at en kjøper tjenester fra seriøse leverandører.

Denne rapporten belyser hvordan 29 aktører innen bygg- og anleggsnæringen i Oslo og deler av Viken utnytter utenlandske arbeidstakere og begår andre former for arbeidslivskriminalitet.

Konsekvenser av arbeidslivskriminalitet

Aktørene som omhandles i rapporten utnytter utenlandske arbeidstakere og begår også andre former for arbeidslivskriminalitet. Kun et fåtall av aktørene er uten straffehistorikk innenfor ulike kriminalitetsområder.

Utnytting av utenlandske arbeidstakere og andre former for arbeidslivskriminalitet gir de kriminelle aktørene et konkurransefortrinn i forhold til seriøse aktører. Deres kriminelle virksomhet fører også til negative konsekvenser både for enkeltindivider og samfunnet.

Last ned rapporten her