Pensjon fra første krone

Nyhet

Publisert

Regjeringen fremskyver endringer i regelverket for obligatorisk tjenestepensjon, og har varslet at alle ansatte i privat sektor skal få pensjon fra første krone allerede fra 2022.Det var ventet at regelverket skulle gjelde fra 1. januar 2023, men etter den nye planen vil det skje allerede i løpet av første halvår 2022.

Endringen innebærer blant annet:

Pensjon fra første krone 

Ansatte har krav på pensjon fra arbeidsgiver fra første krone. Til nå har det kun vært krav om å spare til pensjon for inntekt over 1G (grunnbeløp i folketrygden)

Pensjon fra 13 års alder

Ansatte fra og med 13 år skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning. Til nå har det ikke vært krav om å spare til pensjon for ansatte under 20 år.

Pensjon uansett stillingsprosent

Ansatte skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning uavhengig av stillingsprosent. Til nå har det ikke vært krav om å inkludere ansatte med under 20 prosent stilling

Mer informasjon

Storebrand har laget en informasjonsside som oppdateres så fort ny informasjon foreligger.  Den finner du her.
Storebrand vil ivareta alle eksisterende kunder og vil informere om hvordan endringene påvirker deres bedrift.