Tar grep mot uakseptabel oppførsel og utestengning på bygge- og anleggsplasser

Nyhet

Publisert

Etter at 21 år gamle "Ida" i fjor sommer fortalte om uønsket adferd på byggeplassen forpliktet en samlet bygge- og anleggsnæring seg til å gjennomføre tiltak for å sikre mangfold og inkludering i den norske bygge- og anleggsbransjen. Nå kommer et nytt interaktivt kurs fra EBA. Kurset er gratis ut 2021.

E-læringskurset Mangfoldsdugnaden passer for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen uavhengig om du er konsernsjef, prosjektleder, fagarbeider, lærling eller hjelpearbeider.

Mot en mer inkluderende bransje

NAVs bedriftsundersøkelse fra 2021 viser at bygge- og anleggsnæringen kommer til å trenge 9000 flere medarbeidere. Bransjen har et stort, udekket behov for arbeidskraft, både når det gjelder fagarbeidere og ingeniører. Den totale kvinneandelen i næringen ligger på 9 %. I utførende del av næringen er kvinneandelen på kun 2 %. Det trengs med andre ord et krafttak for å rekruttere flere til bransjen. Første steg blir at næringen oppleves som inkluderende for alle – uavhengig av kjønn og bakgrunn.
 
Mangfoldsdugnaden skal skape en felles forståelse for at enhver form for uakseptabel oppførsel ikke tolereres på bygge- og anleggsplasser. Kurset adresserer fordommer og gir kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger.

Les mer om kurset og hvordan du kan delta her.