VBLs landsmøte 2021

Publisert

11. juni arrangeres VBLs landsmøte digitalt. Her finner du viktig informasjon om møtet, inkludert alle sakspapirene.

Brukerveiledning møteplattform