2 av 3 bedrifter mangler folk

Nyhet

Publisert

Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet stort og økende. Dette slås fast i NHOs Kompetansebarometer for 2021.

Mangelen på tilgang til rett kompetanse i næringslivet fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høy for stadig flere bedrifter. Det ferske Kompetansebarometeret viser at 2 av 3 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.

I 2021 manglet NHO-bedriftene hele 35.000 ansatte, hvorav 17.000 med håndverksbakgrunn.

Her kan du laste ned Kompetansebarometeret i sin helhet og lese mer om hva NHO mener er løsningen.

NHOs kompetansebarometer er en kartlegging som er gjennomført av NIFU, årlig siden 2014. Barometeret holder øye med hvilken kompetanse NHO-bedriftene har behov for.