Bra nå, verre siden

Publisert

Det er medlemsbedriftenes svar på markedssituasjonen i NHOs nyeste undersøkelse. Ukrainakrigen gir høyere kostnader, høyere salgspriser, lavere aktivitet og dårligere inntjening.

Undersøkelsen gir en pekepinn på virkningene av krigen i Ukraina, sett med bedriftenes øyne. Drøyt hver fjerde medlemsbedrift rapporterer om lavere omsetning enn normalt. Dette er på linje med nivåene i fjor høst, før omikronbølgen rundt jul. Bare 2 prosent oppgir mer enn halvert omsetning relativt til en antatt normal. Dette er det laveste som er registrert siden pandemien kom til landet.

- Nåsituasjonen er fortsatt god, og lite endret siden undersøkelsen vi tok opp for fire uker siden, i begynnelsen av mars, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Les hele saken på NHO.no

- I nesten alle bransjer er fremtidsutsiktene svekket de siste fire ukene, og mest i bygg og anlegg. Bygg og anlegg rapporterer om økte innkjøpskostnader mens bilbransjen og industri melder om utfordringer i verdikjeder og økte kostnader, sier Dørum.

24 % av BNL-bedriftene melder om omsetningsfall de siste fire ukene.

Samtidig melder "kun" 4 % om reell konkursrisiko som følge av koronaviruset, en tydelig nedgang fra 21 % i mars 2020.

Her finner du alle nøkkeltallene fra NHO-undersøkelsen,  samt NHOs prognoser for norsk økonomi.