Enighet om overenskomsten

Nyhet

Publisert

Allerede 6. april kom partene til enighet om overenskomsten for byggfag for perioden 2022-2024. I dag, 6. mai, går fristen for uravstemningen ut. Det er gitt et generelt tillegg på kr. 4,- per time og overenskomsten satser er regulert.

Årets tariffoppgjør har hatt et krevende bakteppe. Krigen i Ukraina skaper usikkerhet, og de høye strømprisene bidrar til å utfordre bedriftenes konkurranseevne. I tillegg er man i sluttfasen av pandemien.

Alle NHO-bedrifter som er bundet av Overenskomst for byggfag skal ha mottatt e-post med tariffnytt og informasjon om resultatet.

Du kan laste ned og lese mer om endringene her.