Økt behov for tilpasning av eksisterende bygg og anlegg mot ekstremvær.

Nyhet

Publisert

BNLs nyeste markedsrapport viser blant annet at det forventes økt vekst i ROT-markedet som følge av høye strømpriser, byggekostnader og fokus på å redusere utslipp fra byggeaktivitet.

Les hele oppsummeringen av rapporten hos BNL.

Rapporten, som er utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Byggenæringens Landsforening, viser også at flaskehalser og forstyrrelser i globale verdikjeder har påvirket tilgangen og prisen på mange byggevarer. I tillegg kommer at fortsatt høye energi- og råvarepriser, samt dyre utslippskvoter, kan føre til at byggekostnadene forblir høye også i 2022.

Økte byggekostnader

Det ble igangsatt 30.000 boliger i 2021, som i 2020. Økende renter ventes å dempe på boligetterspørselen, samtidig som økte byggekostnader vil gjøre nybygg dyrere. Produksjonen av fritidsboliger blir antakelig høy også i år, selv om salget av nye hytter nå har normalisert seg etter å ha vært på rekordnivåer under pandemien.

Nedgang for yrkesbygg

Rapporten viser også at igangsettingen av private næringsbygg og offentlige bygg økte samlet med nær ti prosent i 2021 fra året før, og var dermed tilbake ved 2019-nivå.  Prognosesenteret venter en liten nedgang i igangsettingen av yrkesbygg samlet sett i år.

ROT-markedet

I rapporten kommer det også fram at ROT-markedene ventes å få bra vekst framover, og at etterspørselen etter energibesparende ROT-arbeider på eksisterende bygg antakelig vil få en boost av de høye strømprisene på kort sikt. I tillegg vil høye priser på konstruksjonsmaterialer, samt fokus på å redusere utslipp fra byggeaktiviteten, kunne dreie noe av nybyggetterspørselen over til ROT-markedet. Behovet for å redusere energibruken i eksisterende bygg vil over tid stimulere til vekst ROT-markedet, heter det i rapporten.

Det samme gjelder tilpasninger av bygg og anlegg for å stå imot stadig mer ekstremvær. Det sterke oppsvinget i husholdningenes ROT-arbeider under pandemien, vil antakelig legge en liten demper på veksten i ROT-markedet i år, men den underliggende trenden er klart positiv.

Anleggsmarkedet

Videre kommer det fram at anleggsmarkedet er ventet å få god vekst de nærmeste årene, men usikkerheten rundt styrken på veksten, er stor. Det ligger svært mange store planlagte samferdselsprosjekter i løypa, men det usikkert om det vil være politisk vilje til å øke bevilgningene så mye som prosjektmengden tilsier.