NHOs medlemsundersøkelse: Hvordan påvirkes bedriftene av de økte strømprisene?

Nyhet

Publisert

I NHOs ferske medlemsundersøkelse oppgir over halvparten av bedriftene sør, øst og vest i landet at de høye strømprisene vil føre til stor eller middels stor reduksjon i driftsresultatet. VBLs bedrifter er også påvirket, men foreløpig ikke i like stor grad som andre bransjer.

NHOs siste medlemsundersøkelse viser at flere bedrifter må redusere aktivitetsnivået på grunn av de økte strømkostnadene. Økte strømpriser vil også gå utover jobbskaping og muligheten til å investere i egen drift. 

- Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre, i tillegg har vi høye råvarepriser, høye drivstoffpriser, og økt skatte- og avgiftstrykk, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid når han ser på alle bransjene samlet. 

Les hele intervjuet her

- Vi har derfor bedt regjeringen om å få på plass en ordning som treffer bedriftene der behovet er størst, og strømmen er dyrest. Det er avgjørende for å unngå konkurser og at folk mister jobbene sine.

- Vi kan ikke ha en konkurransevridning innad i landet, hvor bedrifter må flytte fra en region til en annen på grunn av dyr strøm.​

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftene ser foreløpig ut til å klare seg godt

Hele 91 % av de 33 VBL-bedriftene som har besvart undersøkelsen sier de vurderer markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Men det kan snu. Når de blir bedt om å vurdere situasjonen for de neste 6 månedene svarer 24 % at de forventer en forverring.

36 % forventer en liten reduksjon i driftsresultatene som følge av økte strømpriser, mens 27 % tror resultatet ikke vil påvirkes av prisoppgangen.

Kun 18 % av VBL-medlemmene har investert i ENØK-tiltak det siste året, mens 24 % oppgir at de planlegger å investere i tiltak i nærmeste fremtid.
Selv om få,  9 %, sier at strømprisene vil påvirke bedriftens mulighet til å skape flere jobber, oppgir 30 % at de økte strømprisene reduserer bedriftens mulighet for nye investeringer.