Eksklusivt for VBL: Mobile Worker leverer nå KS/HMS som et frittstående system

Publisert

VBL ønsker å bidra til arbeidet med å heve kvalitet og forbedre helse, miljø og sikkerhet hos våre medlemsbedrifter. Derfor har vi over lenger tid samarbeidet med Mobile Worker for å lage et «Beste Praksis bibliotek» med rutiner, sjekklister og internkontroll gjennom Mobile Worker feltsystemene.

Flere av våre medlemmer har etterspurt KS/HMS som frittstående system da man gjerne allerede har systemer for timeregistrering. Dette har vi lyttet til, og nå lanseres dette for medlemmene.

Løsningen inneholder blant annet:

  • Internkontroll system som oppfyller alle lovkrav
  • HMS og Personalhåndbok med rutiner og prosedyrer
  • Registrering og behandling av avvik
  • Registrere avvik direkte på byggetegninger
  • Sjekklister
  • Bildedokumentasjon
  • Faglig bistand til etablering og lovpålagt revisjon av IK/HMS systemene

Systemet som er eksklusivt for VBL inneholder et rikt bibliotek av sjekklister, rutiner, dokumenter og malverk som er utviklet sammen med noen av våre dyktige medlemmer. Vi ønsker å bringe dette ut til flest mulig av våre medlemmer, gjerne presentert på avdelingsmøter i tiden fremover.

Mobile Worker tar kontakt med hver lokalavdeling for informasjon og aktivitet tilpasset deres ønsker.

Har du spørsmål om løsningen? Send en e-post til:  kontakt@devinco.com