Energieffektivisering og rehabilitering - krav til eksisterende byggverk i PBL

Publisert

Plan- og bygningsloven kap 31 Krav til eksisterende byggverk er endret. I den forbindelse har Dibk laget en oversiktelig veileder.

1. januar 2023 trådt plan- og bygningsloven kapittel 31 om eksisterende byggverk i kraft. Det betyr tydeligere bestemmelser om hva slags arbeid på byggverk som er omfattet av plan- og bygningsloven, og hvilke krav i lovgivningen som da gjelder. Dibk har utarbeidet en digital veileder for arbeid på eksisterende bygg som skal hjelpe brukerne til å vurdere om et arbeid krever søknad, og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17) gjelder.

Du finner veilederen her