Foreslår 8 tiltak for bygg- og anleggsnæringen

Publisert

Byggenæringen opplever nå en krevende markedssituasjon. Full stopp i byggenæringen gjør at antall helt arbeidsledige i bygg og anlegg skyter i været. BNL og Fellesforbundet lanserer nå åtte tiltak for å bedre markedssituasjonen.

Byggenæringen er en konjunkturutsatt næring, men slik situasjonen har utviklet seg, er det nå byggenæringen som tar hele effekten av å kjøle ned norsk økonomi.

- Vi er selvsagt like opptatt som andre av å få kontroll på prisveksten og at vi når rentetoppen tidligst mulig, og tiltakene vi har spilt inn vil gi avmålt effekt. Men det trengs tiltak nå for å holde folk i jobb og unngå at verdifull kompetanse forsvinner ut av byggenæringen, sier Nina Solli, administrerende direktør i BNL.

- Derfor har BNL og Fellesforbundet utarbeidet en pakke med treffsikre tiltak til forhandlingene om statsbudsjettet for 2024. Dette er tiltak rettet inn mot blant annet Husbanken, energieffektivisering og permitteringsregelverket. Tiltakene ble presentert for finansfraksjonene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet i forrige uke, fortsetter Solli.

Antall arbeidsledige øker

Tall fra NAV viser at antall arbeidssøkere med yrkesbakgrunn fra bygg og anlegg har økt med 37 % siden oktober i fjor. Våre prognoser viser at flere vil bli oppsagt de neste månedene om det ikke iverksettes tiltak. Nye tall denne uken fra Boligprodusentene viser at salgstallene for oktober er under finanskrisenivå.

— Vi vet hvor lang tid det tar for byggenæringen å bemanne opp igjen etter en real nedtur. Om vi skal unngå at konsekvensene av fallet i markedet skal bite seg fast unødig lenge, er det en rimelig investering for politikerne å bidra til at aktiviteten holdes oppe, sier Solli.

Tiltakspakken er utarbeidet av BNL og Fellesforbundet i fellesskap. Tiltakene bygger på følgende fem prinsipper:
  • Tiltak som gir rask effekt av neste års budsjettmidler.
  • Prosjekter og tiltak med kortere saksgang.
  • Tiltak som dekker behov i samfunnet, gitt dagens situasjon og fremtidens behov.
  • Tiltak som holder folk i jobb og bidrar til å unngå stor prisvekst når markedet stabiliseres.
  • Tiltak som holder folk i jobb og bidrar til å unngå stor prisvekst når markedet stabiliseres.
  • Nøkternt ambisjonsnivå som ikke går utover reelt behov for næringen, og som ikke skaper for stort press på norsk økonomi.

- Jeg vil takke Fellesforbundet for godt og konstruktivt samarbeid for byggenæringens beste. Det trenger vi, nå som situasjonen er så alvorlig som den er, avslutter Solli.