Lindab og VBL har signert avtale om utvidet garanti

Publisert

Foto: Oddbjørn Roksvåg, Vestvind Media.

VBL har gjennom en lang periode jobbet for å få på plass en garantiordning med Lindab, der ikke bare materiale dekkes, men også arbeidskostnadene. Under Landsmøtet i Tromsø kom vi endelig i mål og en historisk avtale ble signert foran over 100 deltakerne.

Det er VBLs leverandørutvalg, bestående av Pål Sagen, Jørn Ove Drengenes og Knut Ivar Hov, som det siste året har intensivert arbeidet for å få til en utvidet garantiavtale med Lindab.

Produktgarantien gjelder kun for VBL-medlemmer og har en varighet på 5 år.  Garantien gjelder for Lindabs egenproduserte produkter. Garantien dekker nytt produkt og alle utskiftningskostnader. I avtalen presiseres det at med kostnader menes arbeidskostnader, reisekostnader og eventuelt leie av lift og stillas m.m.

— Dette er en viktig milepæl for VBL og vi er godt fornøyde med å ha landet en avtale vi har jobbet med å få til over lang tid. Nå blir det spennende å følge med på hvordan avtalen tas i bruk i praksis, og ikke minst å se om flere av bransjens leverandører følger etter, sier daglig leder i VBL, Ane Dyrnes.

Reklamasjon og garanti er to forskjellige ting

— Vi vet at begrepene reklamasjon og garanti ofte brukes om hverandre, men dette er to forskjellige ting, forklarer Dyrnes. Reklamasjonsretten følger av kjøpsloven, og gir kunden rett til å klage på feil og mangler ved et produkt, i to år etter kjøpet.

En garanti er en privat avtale mellom kjøper og selger, og går lenger enn lovfestede reklamasjonsregler. Den gir altså kunden bedre rettigheter enn loven. I en garanti påtar selger seg ansvaret for feil ved produktet som ikke nødvendigvis er en mangel etter kjøpsloven, selv om selger ikke er å bebreide for feilen. 

Les mer om signeringen av avtalen hos Blikkenslagere.no.