Metall til overs? Ny håndbok for nordiske blikkenslagere lansert

Publisert

Våren 2020 gikk de fire nordiske blikkenslagerorganisasjonene sammen om et felles prosjekt hvor målet var å komme opp med konkrete tiltak for å redusere mengden metallavfall fra blikkenslagerbedrifter. Erfaringene fra prosjektet er nå samlet i håndboken "Metall til overs? Sirkulærøkonomi i praksis". Last den ned her!

Bla i håndboken eller last den ned her

Prosjektet, kalt Metal Spillage reduction in Nordic tinsmith workshops, hadde som
hovedmål å redusere mengde avkapp og feilproduksjon av produkter i metall med 30 %. Prosjektet ble delfinansiert med midler fra Nordic Innovation, samt egeninnsats fra de deltagende organisasjoner og et utvalg medlemsbedrifter.

Organisasjonene som deltok i prosjektet var: Plåt och vent (Sverige),
TEKNIQ Arbejdsgiverne (danmark) , Félags blikksmiðjueigenda (Island) og Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (Norge)

Prosjektets sluttrapport ble avlevert i juni 2022. Den nye håndboken forsøker å oppsummere de viktigste lærdommene fra samarbeidet. Målet er at flere blikkenslagerbedrifter skal se nytten av å tenke bærekraft og sirkularitet i sitt daglige virke, slik at bransjeorganisasjonenes til sammen 1600 medlemmer kan redusere mengden metallavfall som sendes til resirkulering

Blikkenslagerbedriftenes rolle i det grønne skiftet

Bakgrunnen for et slikt prosjekt i Nordisk regi er bransjens viktige rolle i et bærekraftperspektiv, der samfunnet beveger seg mot en klimanøytral fremtid. Vi vet at det vil komme strengere krav om å redusere både avfall og forbruk, om å øke graden av gjenbruk, om å få bedre kontroll på produksjon og overskuddsmateriell, samt kunne sammenfatte dette i et klimaregnskap.

Siden metall er et materiale som er 100% gjenvinnbart har vi som bransje allerede et forsprang. Ved å redusere mengden overforbruk, sørge for mindre feilproduksjon og mer nøyaktig innkjøp åpner vi for bedre økonomi, bedre konkurransekraft og tettere samarbeid med bedrifter som er i samme posisjon.

— Gjennom håndboken ønsker vi at erfaringene fra prosjektet skal kunne bidra til at alle små og store medlemsbedrifter skal ha tilgang til informasjon og eksempler på hvordan en kan redusere unødig metallbruk, eksempler på nye bruksområder, bedre logistikk og kvalitetskontroll med mål om reduksjon av feilproduksjon. Vi er ikke ute etter å gi en absolutt fasit, men snarere peke på muligheter og forventninger,  skriver prosjektleder og styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård i håndbokens forord.

full forside håndbok.png