Minstelønnssatser i FOB allmenngjort

Publisert

Foto: BNL.no

Minstelønnssatsene i Fellesoverenskomsten for byggfag som ble endret i mellomoppgjøret 2023 blir allmenngjort fra 15.06.2023

Tariffnemnda fattet vedtak om endring av lønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. Det trer i kraft fra og med 15.06.2023.

Nye lønnssatser gjeldende fra 15.06.23 er som følger:

  1. a) for fagarbeider:      kr. 238,30 
  2. b) for ufaglærte uten bransjeerfaring:    kr. 214,90 

    for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring:  kr. 223,80

  1. c) for arbeidstakere under 18 år:    kr. 146,50

Forskriften omfatter faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser. I tillegg til bestemmelser om minstelønn inneholder den også bestemmelser om dekning av utgifter til reise, kost og losji dersom arbeidstaker sendes på oppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig.

Tariffnemndas vedtak finner du her