Nedbemanning og permittering krever gode prosesser

Publisert

En krevende markedssituasjon fører til at stadig flere bedrifter i byggenæringen vurderer permittering og nedbemanning. Bruk Arbinn aktivt og søk råd hos BNLs advokater for en mest mulig ryddig prosess.

Permittering og nedbemanning krever grundige forberedelser og et stykke arbeid i forkant. Det er viktig å søke juridisk bistand tidlig i prosessen – for å sikre at man overholder alle krav og reduserer risikoen for rettslige tvister, samtidig som hensynet til den enkelte berørte medarbeider skal ivaretas best mulig. Det er også avgjørende betydning at arbeidsgiver er kjent med og overholder de formelle reglene som gjelder på dette området.

Vi minner derfor alle medlemmer om det unike verktøyet som "Arbinn" – NHO-fellesskapets digitale verktøykasse innenfor området arbeidsrett og HR. Her finner du veileder og maler som kan benyttes ved nedbemanning: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/nedbemanning/

BNLs arbeidsrettsadvokater rådgir også fortløpende innenfor området.

Det er viktig å orientere seg tidlig i en slik omstillingsfase, slik at man som arbeidsgiver opptrer både ryddig og formelt overfor sine ansatte.