Norgesmodellen - høringssvar fra BNL og NHO

Publisert

Portrettfoto av Kjetil Tvedt

Foto: BNL

Her kan du lese høringssvarene BNL og NHO har levert til kommunaldepartementet.

Offentlig innkjøp kan i dag ha ulikt regelverk avhengig av kommunene eller etaten som skal gjøre innkjøp. Ikke bare er regelverket ulikt, det praktiseres også ulikt. Ideen om en "Norgesmodell" med felles regelverk ble lansert i 2019, og departementet har nå bedt om innspill på første trinn, som retter seg mot byggenæringen og renhold.

- Vi tror dette kan bli bra så sant vi får gjennomslag for våre justeringer nå i høringen sier Kjetil Tvedt, direktør for kompetanse og seriøsitet i BNL. Essensen er at bransjene i BNL er opptatt av klare og forutsigbare krav som er standardiserte, og har forholdsmessige sanksjoner, og som er mulig å kontrollere. - Vi går blant annet inn for forbud mot kontantbetaling og krav til HMS-kort på byggeplass fra dag 1, fortsetter Tvedt.

Her kan du lese BNLs høringssvar.

Her kan du lese NHOs høringssvar.

Her kan du lese høringssvarene fra ulike organisasjoner.