Ny veileder om førstehjelp i byggenæringen lansert

Publisert

På oppdrag for Helsedirektoratet har BNL bidratt til Standard Norges standardisering av hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.

— Førstehjelp kan redde liv, og god opplæring er viktig. Ved å følge spesifikasjonen for standardisert førstehjelpsopplæring med tilhørende bransjevise veiledere kan arbeidsgivere være trygge på at de ansatte får god opplæring i førstehjelp, sier avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet, Steinar Olsen  en artikkel på BNL.no.

Les hele artikkelen her

Lovverket krever at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om førstehjelp, ut fra de risikofaktorene som foreligger på arbeidsplassen. Spesifikasjonen for standardisert førstehjelp i arbeidslivet og de tilhørende bransjevise veilederne supplerer lovverket.

– Arbeidsgivere skal kunne bruke spesifikasjonen for standardisert førstehjelpopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veiledere som støtte, når de planlegger opplæring eller bestiller førstehjelpskurs fra kurstilbydere, sier Olsen.

NSPEK 10502: Førstehjelp i bygg og anlegg

Last ned veilederen her

Veiledningen beskriver risikobildet innenfor bygg og anlegg og vanlige skader. Den viser til regelverk og HMS-arbeid og beskriver førstehjelpskompetansen som en ansatt i bygg og anlegg bør ha.

Veiledningen vil være nyttig for arbeidsgiver, arbeidstaker og leverandør av kurs og kompetanse innenfor førstehjelp.

Arbeidsgruppen som har utviklet veiledningen, har medlemmer fra Norges Røde Kors, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, Skanska Norge AS, og Veidekke ASA.

NSPEK 10502 Førstehjelp i bygg og anlegg er en del av førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.  Målet er å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen. I satsingen inngår flere bransjespesifikke veiledninger i tillegg til et grunnlagsdokument.

Grunnlagsdokumentet NSPEK 10501 beskriver grunnleggende metoder for førstehjelp og krav til et kompetansenivå i førstehjelp. Den bransjespesifikke veiledningen bør brukes sammen med grunnlagsdokumentet.