Servicekontoret for akkord i full drift

Publisert

I forbindelse med fjorårets (2022) lønnsforhandlinger mellom Fellesforbundet (FF) og Byggenæringens Landsforening (BNL), ble partene enige om å opprette et Servicekontor for akkord.

Bakgrunnen for etableringen er at partene er enige om at akkord er et hensiktsmessig lønnssystem som man ønsker å øke bruken av, og gjøre til det foretrukne lønnssystemet.
Dette kontoret er nå oppe og går med én representant fra Fellesforbundet og én fra Byggenæringens Landsforening.

Kontoret oppfordrer til å ta kontakt, enten for spørsmål knyttet til en pågående akkord, hvordan komme i gang med akkord eller bare for en uforpliktende prat om akkord.

Kontaktopplysninger:

Servicekontoret for akkord – forvaltes i fellesskap:
servicekontor@akkordlonn.no

Christian André Sagvold Johansen – Byggenæringens Landsforening:
Tlf. 982 10 619
Mail: christian-andre.johansen@bnl.no 

Terje Langberg Larsen - Fellesforbundet:
Tlf. 980 93 135
Mail: terje.langberg.larsen@fellesforbundet.no