Digitale hjelpemidler for godt HMS-arbeid ved arbeid i høyden

Publisert

Tolkning av regelverk og HMS-dokumentasjon av arbeid i høyden kan være både omfattende og til tider uklart. VBL har hatt et samarbeid med Mobile Worker i over ett år, og sammen har vi utviklet et stort bibliotek av HMS-ressurser. Biblioteket inneholder verktøy og hjelpemidler for både dokumentering og gjennomføring av arbeid i høyden.

I VBLs eget malverk i Mobile Workers HMS/KS-modul finner dere blant annet:

 • Sjekkliste for oppsett, bruk og demontering av stillas
 • Sjekkliste for overordnet risikovurdering
 • SJA for arbeid i høyden
 • Risikovurdering for arbeid i høyden
 • HMS-rutine for arbeid i høyden
 • HMS-rutine for stillas/rullestillas
 • HMS-rutine for arbeid i stiger
 • HMS-rutine for bruk av lift
 • HMS-rutine for forankringsfeste (tak)
 • HMS-rutine for personlig verneutstyr
 • HMS-rutine for sertifiseringspliktig utstyr

 
Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til aktivt bruk av HMS/KS-modulen slik at dere sikrer god gjennomførelse og dokumentasjon av HMS-arbeid, i henhold til aktuelle lover og forskrifter.
 
Mobile Worker har også en egen kursside for HMS-relaterte kurs. Blant annet Stillasbrukerkurs, basert på Forskrift om utførelse av arbeid §17-5. Det jobbes også med eget kurs for arbeid i høyden. Dette kurset vil være tilgjengelig over sommeren.

Se kursoversikt her: 

https://my.e-learning.no/catalog/mobile-worker