Høring: Forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering

Publisert

Arbeidstilsynet har sendt forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker på høring. Forslaget er et nytt kapittel 3A i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften).

NHO Byggenæringen (tidl. BNL) inviterer alle medlemsbedrifter til å komme med innspill til det foreslåtte regelverket. Alle innspill kan sendes på epost til  senest innen 9. februar 2024.

Trykk på lenken for å se forslag til endringer: Høyring - forslag om å forskriftsfeste krav til forsvarleg innkvartering som arbeidsgivar stiller til rådigheit for arbeidstakar (arbeidstilsynet.no)