Kirkeløftet

Publisert

Som mange er kjent med har regjeringen igangsatt et storstilt og langsiktig program for å sette i stand 740 kirker landet rundt. I revidert nasjonalbudsjett er det bevilget 100 millioner i år, av totalt 10 milliarder. Hva betyr dette for byggenæringen?

Regjeringen vil at verneverdige og fredede kirker i hele landet skal settes i stand. Det betyr tiltak som ytre og indre istandsetting, sikring og konservering av både eksteriør og interiør. Med andre ord jobbmuligheter for mange fagområder over hele landet. Istandsettingen vil gi oppdrag for murere, tømrere, snekkere, blikkenslagere, elektrikere og rørleggere. Men også for de små og svært spesialiserte fagene som urmakere, forgyllere, og andre tradisjonshåndverkere vil det komme faglige interessante oppgaver.

740 kirker over hele landet er oppført som kulturhistoriske verdifulle, og omfatter både rene kulturminner, og kirker i aktiv bruk. Kirkebyggene har en sentral plass i sitt lokalsamfunn, har vært sentral i manges liv som ramme for de store begivenhetene og som sted for religiøs praksis. Men kirkene har gjennom historien også vært en viktig møteplass for lokalsamfunnet.

Programmet deler kirkene inn i tre grupper, etter alder

Stortinget har vedtatt å prioritere middelalderkirker frem mot 2030, men kirker i alle gruppene vil kunne søke om tilskudd.

  • Middelalderkirker:Alle kirker fra før reformasjonen.
  • Kirker fra 1537-1850:Kirker fra etter reformasjonen i 1537 og fram til 1850.
  • Kirker etter 1850:Omfatter listeførte kirker bygget etter 1850.

Regjeringen har foreslått å sette av inntil 500 millioner årlig, og beregner selv totalsummen til 10 milliarder . I revidert nasjonalbudsjett for 2024 er det satt av 100 millioner til Kirkebevaringsfondet. De skal brukes til å etablere programsekretariatet i Trondheim og tilskuddsordningen. Så håper vi på midler til  kompetansetiltak, og kirkeeiere vil også kunne søke midler til "gryteferdige prosjekter " etter sommeren. Senere i høst vil det bli en ny runde med behandling av prosjekter som skal i gang i 2025.

Det er kirkeeiere som må søke programsekretariatet om midler til konkrete prosjekter, og etter godkjenning legge det ut på offentlig anbud. Et programstyre bestående av Riksantikvaren, Hovedorganisasjonen KA og Den norske kirke vil beslutte hvilke prosjekter som skal settes i gang, og når.

Bygg og Bevar holder seg oppdatert på programmet og vil jevnlig dele informasjon med bransjeforeninger. Har du spørsmål kan du kontakte dem direkte:

 

På Riksantikvarens sider finner du også mer informasjon.

Bevaringsstrategi for kirker (riksantikvaren.no)