Gjennomført webinar med Arbeidstilsynet om arbeid i høyden

Publisert

Torsdag 13. juni arrangerte VBL, sammen med TEF og Arbeidstilsynet, webinar om arbeid i høyden. Webinaret ble satt i stand på bakgrunn av et økende antall henvendelser fra medlemmer om tematikken. Reaksjonene og spørsmålene understreket at det er stort behov for et tydeligere regelverk.

En problemstilling som dukker opp igjen og igjen er tolkningen av reglene for bruk av personlig verneutstyr, kontra kollektiv sikring. Arbeidstilsynet viste til regelverket som sier at kollektiv sikring skal prioriteres fremfor personlig verneutstyr.
Det var 86 påmeldte deltakere, noe som bekreftet interessen for temaet. Deltakerne hadde anledning til å stille spørsmål til Arbeidstilsynet i chatten, og denne ble flittig brukt.

Behov for et tydelige regelverk

Reaksjonene og spørsmålene understreket at det er stort behov for et tydeligere regelverk, med mindre rom for tolkning og egne vurderinger. Det blir et for stort ansvar å legge på den enkelte arbeidsgiver slik som det er i dag.

Enda vanskeligere blir det når bedriftene ikke har mulighet til å søke råd og veiledning hos Arbeidstilsynet, og samtidig kan oppleve å få stanset arbeid og bøtelegges dersom tilsynet mener at de har tolket regelverket feil.

Vi skal ha trygge arbeidsplasser, der sikkerheten til de ansatte er av høyeste prioritet. Da må regelverket utformes slik at det er hensiktsmessig og trygt i forhold til de oppgavene som skal utføres, og bedriftene må ha et sted å søke hjelp dersom de er usikre.
TEF og VBL kommer til å jobbe videre med saken i tiden fremover.

Last ned Arbeidstilsynets presentasjon

Nyttige lenker:

Arbeidstilsynet «Arbeid i høyden» og «Montering og bruk av stillas»
EBA Bra arbeidsmiljøvalg for «sikkert arbeid på bukker og trappestiger»
RVO fondet «Arbeid på tak», «Sikkerhet ved bruk av stillas» og «Fallsikring»
SfS BA og Byggmesterforbundet «Jobb stramt»
TPF veileder nr.16 for «Permanente Fallsikringssystemer på flate tak»