71 søkere til VG2 KEM

Nyhet

Publisert

De nasjonale søkertallene for videregående skole viser 71 søkere med VG2KEM som førsteprioritet. Tross rekordtall for rekrutteringskampanjen, med omfattende annonsering i sosiale medier og over 37.000 besøkende på nettsiden Bliblikkenslager.no, er det en nedgang fra fjorårets 87 søkere. Nå jobbes det lokalt for å sørge for at så mange som mulig av de 71 blikkenslagerspirene får en skoleplass - og nasjonalt for å skape et mer forutsigbart utdanningstilbud.

— Vi hadde selvsagt ønsket oss høyere søkertall, men vi vet at situasjonen er vanskelig i mange fylker, sier Ane Dyrnes, daglig leder i VBL.

Den største nedgangen i antall søkere sammenlignet med fjor finner vi på Åssiden VGS i Viken.

— Her hadde de knalltall i fjor, men i år ble de forhindret fra å drive det rekrutteringsarbeidet de hadde planlagt grunnet rødt korona-nivå på skolen midt i rekrutteringssesongen. Det viser at situasjonen er skjør og hvor avhengig vi er av lokalt engasjement. Samtidig er det andre steder i landet som har kunnet gjennomføre etter planen og virkelig stått på som likevel blir nødt til å se på kombinasjonsløsninger for å få opprettet klasser, forklarer Dyrnes.

I år som i fjor har mange møteplasser, som utdanningsmesser og skolebesøk måtte utgå på grunn av korona.

— Vi har vært svært synlige digitalt, men dette alene er ikke nok. Vi må møte ungdommen, både ansikt til ansikt og via skjermen.

Fortsatt muligheter for flere søkere

Heldigvis ser det likevel ut til å løse seg for Åssiden VGS. I tillegg til de 9 som har VG2KEM på førstevalg, er det 9 som har det som sitt andrevalg.

I de fleste fylker kan man gjøre endringer i søknaden sin en god stund etter søknadsfristen 1. mars.  Det betyr at det endelige søkertallet fortsatt kan endre seg.

— Vi vet at det jobbes iherdig flere steder for å rekruttere de siste, og kanskje avgjørende, elevene i tiden fremover mot sommeren.

Konkurransen er hard

Den største økningen i antall søkere finner vi i store fag som rørleggerfaget og betongfaget. Dette er bransjer med store økonomiske muskler som har satset på nasjonalt rekrutteringsarbeid i mange flere år enn VBL.

— Selv om vi ikke kan konkurrere med de største, må vi fortsatt sørge for å være så synlige vi kan for ungdommene. Her gjør mange av opplæringskontorene en strålende jobb, og i VBL vil vi også fortsette arbeidet med den nasjonale rekrutteringskampanjen Bliblikkenslager.no.

Samtidig er det avgjørende at det gjøres noe med rammebetingelsene for mindre fag. VBL jobber derfor, både alene og gjennom BNL, med å synliggjøre for fylkeskommunene og politikerne at dette er kompetanse Norge ikke klarer seg uten. Og at det ikke lenger er holdbart at ansvaret for å opprettholde skoletilbud ligger på lokale ildsjeler.

Som følge av at rørleggerfaget i fjor gikk ut av KEM har det nemlig blitt tøffere for de gjenværende fagene, deriblant ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Med det resultat at utdanningstilbud kan legges ned når ikke er det er nok søkere til å fylle en klasse, og hvilke linjer som tilbys kan variere fra år til år.

— Overordnet må fylkeskommunene i større grad legge vekt på næringslivets behov og muligheten for læreplasser når de dimensjonerer sitt utdanningstilbud. Videre ønsker vi i VBL oss nasjonale retningslinjer for kombinasjonsklasser som vil gjøre det enklere å lage gode tilbud også i fylker med få søkere, avslutter Dyrnes.

Antall søkere fordelt på fylke

 

2021

2022

Hele landet

87

71

Agder

4

4

Innlandet

4

7

Oslo

13

13

Rogaland

8

4

Troms og Finnmark

Ikke søkbart tilbud

Ikke søkbart tilbud

Nordland

Ikke søkbart tilbud

Ikke søkbart tilbud

Møre og Romsdal

Ikke søkbart tilbud

Ikke søkbart tilbud

Trøndelag

9

10

Vestfold Telemark

7

6

Vestland

9

14

Viken

32

13