Åpenhetsloven trer i kraft 1.7.2022

Nyhet

Publisert

Om noen korte uker trer den nye Åpenhetsloven i kraft. BNL har derfor utviklet konkrete verktøy som berørte medlemsbedrifter kan benytte i sine KS-systemer og oppdatert veileder for valg av seriøse bedrifter.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) gjelder for større virksomheter. 
Les mer om loven her

BNL har utarbeidet Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven (pr. juni 2022)

BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter med tilhøende maldokumenter er nå oppdatert iht. åpenhetsloven. Du finner disse dokumentene her.