Ny IA-avtale

Stetoskop

Illustrasjonsfoto: pexels.com.

Alle bedrifter i Norge kan nå kalle seg en IA-bedrift, men skal du ha tilgang på virkemidlene som ligger i avtalen, må du gjøre en innsats.

Les mer på BNL.no.

Arbeidsmiljø og oppfølging av lange og/eller gjentakende sykefravær er viktig i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen gjelder frem til 2022 og målet er å redusere sykefraværet med ti prosent fra 2018-nivå, samt redusere frafallet fra arbeidslivet.

Dette må du ha på plass:
  • Du må kunne vise at ledelsen og de ansatte i bedriften samarbeider om arbeidsmiljøarbeid.
  • Dere må drøfte internt om dere vil benytte en utvidet egenmelding slik det har vært praktisert gjennom IA-avtalen (maks 24 dager pr 12 måneder, maks 8 dager sammenhengende) eller om dere skal begrense denne til folketrygdlovens bestemmelser (maks 12 dager pr 12 måneder, maks 3 dager sammenhengende).
  • En annen mulighet er å lage en lokal ordning som for eksempel en mellomting mellom disse.
  • Det er viktig at leder og ansatte er enige om hva som gjelder i bedriften.
Dette kan du få:
  1. Tilgang på en kontaktperson hos NAV Arbeidslivssenter som kan bistå dere (gratis). IA-bedrifter som allerede har en fast kontaktperson, vil kunne beholde denne.
  2. Søke om ekspertbistand i vanskelige enkeltsaker med lange og/eller gjentakende fravær der tilrettelegging på arbeidsplassen ikke fører frem.
  3. Utvalgte bransjer har fått midler for å målrette sitt partsarbeid for bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær, deriblant byggenæringen (BNL).
  4. Det utvikles en Arbeidsmiljøportal for verktøy og veiledning. Denne utvikles av Arbeidstilsynet i samarbeid med NAV, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Idebanken.

Les NHO og BNLs råd for god sykefraværsoppfølging her.