VBL

Innhold

Foto: Elias Dahlen, Statsbygg

Bli blikkenslager!

For å bli en dyktig blikkenslager kreves det tekniske kunnskaper, godt håndlag og ikke minst praktisk og estetisk sans.
Med røtter tilbake til 1200-tallet er ventilasjons- og blikkenslagerfaget et skikkelig tradisjonshåndverk, men også et fag i stadig utvikling med utstrakt bruk av datastyrt teknologi. Nå trenger vi flere flinke fagfolk!

Hva gjør en blikkenslager

Hva jobber en blikkenslager med?

Blikkenslageren arbeider hovedsakelig med tynnplater og tynnplateproduksjon i ulike typer metaller.

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget består av fire hovedområder: Tak, fasade, ventilasjon og verkstedproduksjon.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Montering og produksjon av tilpasningskomponenter til ventilasjonsanlegg
 • Isolering, brannsikring og mantling av ventilasjonskanaler.
 • Produksjon og montasje av beslag og detaljer til tak og fasader.
 • Oppbygging, tekking av tak og fasader.
 • Produksjon av bygningsdeler i metall i verksteder.
 • Servicearbeid på ventilasjonsanlegg og tak/fasader.
 • Utsmykning, kunsthåndverk og interiør.

Blikkenslageren er behjelpelig med råd og tips ved valg av løsninger, materialvalg og fargevalg for å sikre et best mulig resultat.

Når en blikkenslager jobber med tak...

Blikkenslageren leverer en komplett takløsning både til nybygg og ved restaurering av boliger og andre typer bygninger. Blikkenslageren tekker tak med

 • takstein (betong og tegl),
 • takstensimiterte plater (aluminium og stål)
 • profilerte plater (aluminium og stål),
 • båndtekking (aluminium, stål, sink og kobber)
 • takskifer

I tillegg monterer blikkenslageren alle typer beslag, takrenner og nedløpsrør, taksikring og snøfangere som naturlig hører med ved tekking av tak.

Når en blikkenslager jobber med fasade...

Blikkenslageren utfører kledning av fasader med metall som

 • stål
 • aluminium
 • sink
 • kobber

Blikkenslageren produserer og monterer alle typer beslag som må til for å gi et fagmessig riktig og variert resultat. I samarbeid med byggherre og arkitekt vil blikkenslageren sikre at sluttproduktet får en arkitektonisk utforming samtidig som den faglige utførelsen ivaretas.

Når en blikkenslager jobber med ventilasjon...

Blikkenslageren leverer komplette ventilasjonsløsinger i samarbeid med egne eller eksterne VVS-ingeniører. Alt fra boligventilasjon til store kompliserte ventilasjonsanlegg i forretnings- og institusonsbygninger.

Når en blikkenslager jobber på et verksted...

Blikkenslageren tar mål av og produserer alle beslag og tilpasningskomponenter til tak-, fasade-, og ventilasjonsoppdrag. Produksjonen foregår i eget verksted. Blikkenslageren tilpasser beslag og øvrige komponenter.

Har du spørsmål om utdanningen, faget, eller muligheter for læreplass i ditt område – ta kontakt med opplæringskontoret som ligger i din landsdel.

E-læring er ventilasjons- og blikkenslagerfagets siste oppdaterte læremiddel og er 100% nettbasert. Her finner du informasjon om priser og bestilling.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!