VBL

Innhold

- Bekymret for bransjens ordrereserver

Koronapandemien truer fortsatt. De bransjespesifikke tallene fra BNLs fremtidsbarometer viser at 28 % av VBLs medlemmer har mindre enn én måneds ordrereserve i bøkene sine. 29 % oppgir at de har lavere ordrereserve enn på samme tid i fjor. Samtidig sier 13 % at de planlegger permitteringer de neste seks månedene.

16 % av bedriftene sier de er mer sårbare for svingninger i økonomien i år enn i fjor.

BNLs fremtidsbarometer tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse blant alle tilknyttede bransjeforeningers medlemmer. Undersøkelsen gjennomføres årlig. I år er naturlig nok mange av spørsmålene knyttet til konsekvenser av pandemien.

- Vi er selvsagt bekymret for at såpass mange bedrifter begynner å tømme ordrereservene sine, sier daglig leder i VBL, Ane Dyrnes. - Særlig nå hvor vi opplever innstramminger knyttet til utenlandsk arbeidskraft - og nedstengning av byggeplasser med smitte, er det ekstra viktig at myndighetene stiller opp og sørger for at de dyktige og seriøse aktørene i bransjen faktisk overlever. Norge er helt avhengig av denne kompetansen!

- For bedriftenes del er det viktigere enn noen gang å overholde smittevernregler og sette seg inn i gjeldende lokale restriksjoner. BNL har utarbeidet en revidert bransjestandard om smittevern på byggeplass, som vi anbefaler alle å sette seg inn i, sier Dyrnes.

Bedriftene er i undersøkelsen også bedt om å rangere hvordan koronaviruset har påvirket bedrifts drift i 2020. Her ser vi naturlig nok størst utslag på digitalisering (22%). Men dessverre også økte kostnader knyttet til smittevern (20%) og sykemeldinger (18%).

 

Fokus må fortsatt ligge på rekruttering

For det store flertallet i bransjen er det heldigvis fortsatt «business as usual», og mangel på faglært arbeidskraft står også i år frem som en krevende utfordring både i 2021 og i årene som kommer.

29 % planlegger nyansettelser av fast ansatte i året som kommer, 38 % sier de vil ta inn lærlinger. 15 % vil leie inn personell fra andre produksjonsbedrifter og 11 % vil benytte bemanningsbyrå.

Årsaken til bruk av bemanningsbyrå kan knyttes til at det er svært vanskelig å få tak i fagarbeidere. Hele 76 % av bedriftene sier de sliter med å finne denne kompetansen. Videre oppgir 57 % manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft som hovedårsak til begrensning i vekst.

 

Ønsker seg lærlinger

Hele 86 % av bedriftene er godkjent som lærebedrift, men av de som ikke har lærling for tiden oppgir hele 60 % «ingen lærlinger å få tak i» som viktigste årsak.
Den viktigste grunnen til å ta inn lærlinger handler om bedriftenes ønske om å sikre egen bedrifts fremtid (88%), samt ikke minst å ta samfunnsansvar ved å sikre kvalifisert arbeidskraft til faget (97%).