Nå kan du foreslå bedrifter til Bygg og Bevar-prisen 2019

Illustrasjonsbilde gammelt hus

Nå er det igjen åpent for å sende inn forslag til årets Bygg og Bevarpris! Hvem fortjener å smykke seg med tittelen årets beste bygningsvernbedrift?

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er den eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bedrifter som jobber med bygningsvern. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres de som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

 Slik foreslår du kandidater
  • Beskriv bedriften og begrunn godt hvorfor du mener de fortjener Bygg og Bevar-prisen
  • Dokumenter med prosjekter og aktiviteter. Der prosjektet ikke er avsluttet, dokumenteres løsningene som er prosjektert.
  • Send inn bilder! Gjerne før, etter og underveis.
  • Husk at juryen ikke kjenner alle restaureringsprosjekter i Norge! Det er din beskrivelse som kan overbevise!
  • Legg ved kontaktinformasjon for ytterligere opplysninger om kandidaten.

Forslaget sendes til post@byggogbevar.no innen 20. november.

Les mer om prisen hos Bygg og Bevar. Der finner du skjema for nominasjon, vedtekter for prisen og oversikt over hvem som sitter i juryen.