Medlemsundersøkelse om konflikter med entreprenører

VBL har i dag sendt ut en medlemsundersøkelse som skal kartlegge medlemsbedriftenes forhold til total-/hovedentreprenører, og eventuelle konflikter i dette forholdet.

Bakgrunnen for undersøkelsen er den siste tids oppslag om økende konfliktnivå i verdikjeden, mellom hoved-/totalentreprenør og underentreprenør.

Vi håper alle medlemmer vil ta seg tid til å svare på undersøkelsen da den vil danne grunnlaget for VBLs videre arbeid med rettferdige kontraktsvilkår

 

Artikler vedrørende høyt konfliktnivå fra bygg.no:

Nelfo roper varsu om konfliktnivå

Underentreprenører urolige over høyt konfliktnivå