Stabile søkertall til VG2 KEM

Publisert

De nasjonale søkertallene for videregående skole viser i år 72 søkere med VG2KEM som sitt førstevalg. Men selv om antall søkere er tilnærmet likt, tyder signaler fra flere skoler og opplæringskontorer på at det i år vil opprettes flere KEM-klasser enn i fjor.

For de fleste fylkene er antall søkere stabile sammenlignet med fjoråret. Størst økning ser vi i Trøndelag og Rogaland, og størst nedgang i Vestland fylke.

— Selv om vi selvfølgelig alltid ønsker oss høyere søkertall er vi glade for at det i flere fylker er tilstrekkelig antall søkere til å opprette rene KEM-klasser, sier  Ane Dyrnes, daglig leder i VBL.

Nå jobbes det for å sikre at det opprettes alternative løsninger, som for eksempel kombinasjonsklasser i fylker med færre søkere. I de fleste fylker kan man også gjøre endringer i søknaden sin en god stund etter søknadsfristen 1. mars. 

— Selv om søkertallene gir oss en god pekepinn på antall skoleplasser, vet vi av erfaring at ting kan endre seg før nytt skoleår starter. Tallene viser oss kun elever som har hatt VG2KEM som sitt førstevalg. Vi er derfor i gang med å kartlegge hvor mange av søkerne som har satt VG2 KEM som sitt andre- eller tredjevalg som vil tilbys en skoleplass, samt hvor mange av KEM-søkerne som vil gå til andre tilbud.

Går sakte, men sikkert fremover

Statistikken viser at det også i år er størst økning i antall søkere til de største fagene.

— I tillegg til at store fag som rør- og tømrerfaget, samt anleggsteknikk er mer kjent og har større økonomiske muskler enn de mindre fagene, er de også de fagene som har bredest utdanningstilbud.

De mindre fagene i byggenæringen har færre tilbud, og dermed også mindre forutsigbarhet å tilby i sitt rekrutteringsarbeid.  VBL jobber derfor aktivt for at fylkeskommunene i større grad skal legge vekt på næringslivets behov og muligheten for læreplasser når de dimensjonerer sitt utdanningstilbud.

— Selv om vi skulle ønske det gikk fortere, ser vi at arbeidet bærer frukter. Signalene fra skoler og opplæringskontor er at det i år vil opprettes flere KEM-klasser enn i fjor. Og det jobbes aktivt med å på sikt få på plass tilbud i de fylkene som enda står uten tilbud.

Parallelt må bransjen jobbe videre med å synliggjøre ventilasjons- og blikkenslagerfaget for målgruppa, først og fremst i møte med ungdommen, men også digitalt via synlighet på sosiale plattformer.

— Men vi er helt avhengig av at rammebetingelsene er på plass. Det hjelper lite om en ungdom blir interessert i faget hvis nærmeste utdanningstilbud er både ett og to fylker unna.

Viktig rekrutteringsarbeid

VBL har de siste årene satset stort på rekrutteringskampanjen Bli Blikkenslager, som også i år har levert svært gode tall.

Les mer: Resultater fra årets rekrutteringskampanje

Det langsiktige målet med Bli blikkenslagerkampanjen er selvsagt å bidra til at flere søker seg til VG2 KEM og Ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

— Det viktigste denne kampanjen gjør er å sørge for at flere ungdommer hører om faget og at vi får vist frem hva det handler om. Selve utdanningsvalget avhenger dog av flere parametere. Det skal mer til enn en morsom annonse for å ta et såpass stort valg. Vi vet at den viktigste jobben gjøres gjennom en-til-en kontakt med ungdom. Og her er den jobben opplæringskontorene, faglærerne og bedriftene gjør helt avgjørende for at vi skal lykkes som bransje, sier Ane Dyrnes.

Antall søkere med VG2 KEM som førstevalg fordelt på fylke

 

2023

2022

Hele landet

72

71

Agder

6

4

Innlandet

5

7

Oslo

13

13

Rogaland

12

4

Troms og Finnmark

Ikke søkbart tilbud

Ikke søkbart tilbud

Nordland

Ikke søkbart tilbud

Ikke søkbart tilbud

Møre og Romsdal

0

0

Trøndelag

15

10

Vestfold Telemark

3

6

Vestland

4

14

Viken

13

13