VBL

Innhold

Byggenæringen etter pandemien - hva nå?

20. mai inviterer BNL til webinar: Hvordan har pandemien påvirket byggenæringen? Hva skal byggenæringens rolle være fremover og hvordan skal vi sammen sørge for bærekraftig verdiskaping, sysselsetting og produksjon?

Meld deg på her!

Byggenæringen skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer knyttet til klimaendringer, men står også for 15 prosent av utslippene. Vi må ta vår del av samfunnsansvaret for å redusere klimagassutslippene.

BNL mener at veien ut av pandemien må bidra til at vi sørger for at byggenæringen kan skape varige verdier gjennom å opprettholde aktivitet og verdiskapingen i hele Norge basert på klima- og miljøvennlige løsninger. Vi trenger nødvendig forutsigbarhet i både statlig og kommunal sektor ved at inntektene sikres gjennom vedlikehold, prosjekter og nye investeringer, grønne løsninger må etterspørres og vi må legge til rette for sunn konkurranse der lokale og norske aktører har anledning til å delta.

BNL inviterer nå til en webinarserie hvor nettopp veien ut av pandemien skal være tema og hva som skal være byggenæringens rolle.

I dette første webinaret får vi økonomiske betraktninger fra NHO og historier fra bedrifter om hvordan pandemien har påvirket og hvordan de ser markedssituasjonen fremover. Videre er stortingspolitikere invitert til å delehvilke tiltak de vil prioritere for å sørge for at vi fortsatt vil ha bærekraftige bedrifter i byggenæringen i hele landet. Avslutningsvis vil leder av Ekspertutvalget "Norge mot 2025 kommentere byggenæringens rolle for videre bærekraftig verdiskaping, sysselsetting og produksjon.

Tid: 20. mai kl. 9-11

Sted: Teams (Link sendes ut i forkant av møtet)

Påmeldingsfrist: 18. mai
Klikk her for program og påmelding.