Beklager feil på kontingentfaktura til medlemmene

Nyhet

Publisert

Det er dessverre gjort feil på 2. halvårsfakturering av kontingenten til VBLs medlemmer. Feilen er at det er kreditert mva på kontingenten til BNL. Alle medlemmer skal nå ha mottatt korrigeringsfaktura, som også inneholder en beklagelse fra NHO.

Eventuelle spørsmål kan rettes til okonomi@nho.no