VBL

Innhold

Hvordan forstå og ta i bruk NS 8415, 8416 og 8417?

28. januar ble det første arbeidsseminaret om bruk av norske standardkontrakter for underentreprenører avholdt i Bergen. Samlingen tok utgangspunkt i veileder og sjekkliste utarbeidet av Arbeidsgruppen for kontrakter og konflikter. Nå planlegges gjennomføring av seminar i andre deler av landet.

I løpet av våren vil det gjennomføres samlinger i Nordland, Rogaland og Østfold. Det skal også settes opp en ny runde i Bergen.

Ønskes det kurs i andre regioner, ta kontakt med lokal oldermann – eventuelt med Ane Dyrnes.

Kurset tar for seg NS8415, 8416 0g 8417, som er de mest brukte standardkontraktene mellom hovedentreprenør og underentreprenør.

Vi ser på hva standardene sier, hvordan man skal forstå dem, og hva man må være oppmerksom på, typiske fallgruver.
Kursdeltakerne skal bli mer bevisste på hvor risikoen ligger, og få et bedre utgangspunkt til å vurdere om de er villige til å ta den eller ikke.

Den første gjennomføringen i Bergen var å betrakte som en pilot, så enkelte justeringer vil forekomme for å spisse innholdet ytterligere.