Julehilsen fra VBL

2020 - året da ingenting gikk helt som planlagt. I VBL har det likevel vært et aktivt år, med spennende prosjekter og nye arbeidsmetoder. Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul - og alt godt for 2021.

Kjære VBL-medlem,

2020 går mot slutten - heldigvis vil sikkert noen si! Det har vært et annerledes år for alle, og man kan ikke oppsummere året som har gått uten å nevne Covid-19. Det har vært noen tøffe tak for hele A/S Norge og for hele verden forårsaket av et lite virus. Det har påvirket mennesker, økonomien, arbeidsplasser og fritiden vår. Vi i VBL har imidlertid vært glade for at medlemmene ser ut til å ha klart seg bra gjennom året, og den siste medlemsundersøkelsen NHO gjennomførte viste relativ positivitet for 2021. 

Møtevirksomheten i VBL har blitt redusert som følge av pandemien. Mens styremøter og oldermannsmøter har vært gjennomført digitalt ble det besluttet å utsette de større arrangementene, slik som Fagtreffet og Blikkenslager-NM.

Selv om mye har handlet om å håndtere problemstillinger og henvendelser knyttet til pandemien dette året, så har vi heldigvis også hatt anledning til å jobbe med andre saker i VBL. Metallavfallsprosjektet, et fellesprosjekt med våre nordiske søsterorganisasjoner, initiert av VBL, ble igangsatt denne høsten. Prosjektet har fått støtte fra Nordic Innovation, og blir et foregangsprosjekt innen avfallsreduksjon i byggenæringen. Arbeidet med nye læreplaner har pågått over lengre tid, og det ble jobbet mye i forbindelse med den avsluttende høringen på både VG2 og VG3-planene. Her må vi rette en spesiell takk til læreplangruppen, som har gjort en uvurderlig innsats for faget og bransjen! Vi er også veldig fornøyde med at det nye VG2, som ventilasjons- og blikkenslagerfaget blir en del av, får beholde KEM-navnet (Klima, energi og miljøteknikk). Rekrutteringsprosjektet ble også igangsatt våren 2020, og blir det største VBL har gjort innen rekruttering noen gang. 

Nå ser vi frem til et nytt år, til å fortsette på de påbegynte prosjektene og ta fatt på nye. Vi satser på at 2021 vil handle mindre om pandemi, og at vi kan gjenoppta normale aktiviteter.

 VI ØNSKER DERE EN RIKTIG GOD JUL OG ALT GODT FOR DET NYE ÅRET!